Polityka prywatności i cookies

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
Administratorem  Pani/Pana  danych  jest:  KSA FITNESS ,,ZONE” ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

Z administratorem danych  można  się  skontaktować  poprzez: 

  • adres e-mail: biuro@ksafitness.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 604-539-600
  • pisemnie na adres: ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu realizacji umowy i ich rozliczenia oraz promocji usług oferowanych przez administratora a także dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podst. Prawna: art.6 ust.1 pkt. b) RODO

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

Przysługuje Pani / Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d)  prawo  do  usunięcia  danych  lub  ograniczenia  przetwarzania danych w przypadkach  określonych  w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f)  prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna  Pani  /  Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani / Pana dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych osobowych;
g) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;
h) Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o przesłanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.

TOP